Kart­taa ei ole saa­ta­vis­sa

Päi­väys ja aika
Date(s) — 26/05/2018 — 27/05/2018
Koko päi­vä

Tapah­tu­ma­paik­ka
Lah­den Mes­sut

Kate­go­riat


VÄKIVAHVAT LAJIT SAMAN KATON ALLA LAHDESSA

Tou­ko­kuun lopus­sa on ensim­mäis­tä ker­taa mah­dol­lis­ta näh­dä nel­jä väki­vah­vaa voi­mai­lu- ja kamp­pai­lu­la­jia saman katon alla POWER Expo -tapah­tu­mas­sa 26.–27.5. Lah­den Mes­su­kes­kuk­ses­sa. Vii­kon­lo­pun aika­na mit­te­löi­dään kak­si SM- kil­pai­lua; Suo­men Vah­vin Mies ja Nai­nen 2018 sekä Voi­ma­nos­to. Näy­tös­la­ji­na tapah­tu­mas­sa on haar­nis­kois­sa otel­ta­va buhurt, joka tun­ne­taan myös nimel­lä Medie­val Com­bat Sport sekä Ote­voi­ma.

Bole­ro Drinks Fin­land on muka­na näyt­tei­lea­set­ta­ja­na, ter­ve­tu­loa!