HEDELMÄLLISEN RAIKAS CLASSIC- SARJA

Soke­ri­ton

Sopii vegaa­neil­le

Sopii dia­bee­ti­koil­le

Glu­tee­ni­ton

Yli 50 maku­vaih­toeh­toa!

ICE TEA SARJA

Kol­me maku­vaih­toeh­toa
Sisäl­tää mus­tan teen uutet­ta

Aut­taa sinua ren­tou­tu­maan päi­vän jokai­se­na het­ke­nä.

ISOTOONINEN URHEILUJUOMA

Sisäl­tää mine­raa­li­suo­laa sekä vita­mii­ne­ja

Sovel­tuu nau­tit­ta­vak­si suo­ri­tuk­sen aika­na tai sen jäl­keen.

Päi­väys ja aikaTapah­tu­ma
12/12/2017
10:00 — 13:00
Super­park Van­taa
Super­park Van­taa, Van­taa
16/12/2017
10:00 — 18:00
Bole­ro Kos­ki­kes­kuk­ses­sa!
Kos­ki­kes­kus, Tam­pe­re
06/01/2018
10:00 — 18:00
Suo­men suu­rin sisä­hu­vi­puis­to- tapah­tu­ma
Mes­su­kes­kus, Hel­sin­ki