Kart­taa ei ole saa­ta­vis­sa

Päi­väys ja aika
Date(s) — 18/10/2019 — 20/10/2019
Koko päi­vä

Tapah­tu­ma­paik­ka
Mes­su­kes­kus

Kate­go­riat


Näe hius- ja meik­ki­tyy­lit, muo­din kuu­mim­mat tren­dit sekä koru- ja kel­lo­maa­il­man vii­mei­sim­mät tuu­let ja tes­taa uusim­mat kau­neu­den ja ter­vey­den­hoi­to­tuot­teet ja ‑pal­ve­lut.

Osas­tom­me sijait­see 6r78 pai­kal­la, ter­ve­tu­loa! 🙂