info@bolero-drinks.fi Syyskuussa tilauksissa saattaa esiintyä viivästyksiä varaston muuton takia

HEDELMÄLLISEN RAIKAS CLASSIC- SARJA

Soke­ri­ton

Sopii vegaa­neil­le

Sopii dia­bee­ti­koil­le

Glu­tee­ni­ton

Yli 50 maku­vaih­toeh­toa!

ICE TEA SARJA

Kol­me maku­vaih­toeh­toa
Sisäl­tää mus­tan teen uutet­ta

Aut­taa sinua ren­tou­tu­maan päi­vän jokai­se­na het­ke­nä.

ISOTOONINEN URHEILUJUOMA

Sisäl­tää mine­raa­li­suo­laa sekä vita­mii­ne­ja

Sovel­tuu nau­tit­ta­vak­si suo­ri­tuk­sen aika­na tai sen jäl­keen.

Päi­väys ja aika Tapah­tu­ma
16/10/2021 — 18/10/2021
Koko päi­vä
I love me 2021
I love me 2020, Hel­sin­ki Uusi­maa