Kart­taa ei ole saa­ta­vis­sa

Päi­väys ja aika
Date(s) — 04/05/2019
Koko päi­vä

Tapah­tu­ma­paik­ka
Tei­vo

Kate­go­riat


Tapah­tu­ma on Tam­pe­reen Tei­vos­sa, jos­sa Aikuis­ten mat­ka­na juostaan/kävellään 3000metriä/Lasten mat­ka­na on 500 met­riä tai 1000 met­riä. Jokai­nen osal­lis­tu­ja syö ennen yhteis­läh­tö­jä yhden mun­kin ja maa­lis­sa pari munk­kia lisää.

Tapah­tu­man juon­taa STUND-UP KOOMIKKO XL SAMI ja dj.nä DJ KIMMO.

Bole­ro spon­so­roi tapah­tu­man urhei­lu­juo­mat 🙂