Kart­taa ei ole saatavissa

Päi­väys ja aika
Date(s) — 16/10/2021 — 18/10/2021
Koko päi­vä

Tapah­tu­ma­paik­ka
I love me 2020

Kate­go­riat


Ter­ve­tu­loa Poh­jois-Euroo­pan suu­rim­paan hyvin­voin­ti­ta­pah­tu­maan. Osas­ton sijain­ti jul­kais­taan myöhemmin!

Lisä­tie­to­ja tapah­tu­mas­ta: https://iloveme.messukeskus.com/