info@bolero-drinks.fi Syyskuussa tilauksissa saattaa esiintyä viivästyksiä varaston muuton takia

Jäl­leen­myyn­ti­pis­teet

Hius&Kauneus Täh­ti­tai­vas oy, Uuden­maan­ka­tu 14–16, 05800 Hyvin­kää

Kanuu­na­Gym Oit­ti kes­kus­tie 3, 12100 Haus­jär­vi

Kou­lu­tet­tu hie­ro­ja Kat­ja Sit­ka­nen, Suo­men kasar­mit 6, 13100 Hämeen­lin­na

Kirp­pu­to­ri Swap, Lind­for­sin­ka­tu 4, 33720 Tam­pe­re

EXTENSIATor­ni­ka­tu 7, 21200 Rai­sio

Humi­na­leh­to, Palo­vaa­ran­tie 125, 95530 Tor­nio

Health­Box, Man­ner­hei­min­tie 17 C, 00250 Hel­sin­ki

Natu­ral Ele­ments, Pekan­pol­ku 2, 21370 Aura

Yyte­ri Golf Links Oy, kar­hu­luo­don­tie 85, 28840 Pori

Fit Mal­min­kar­ta­no, Mal­min­kar­ta­no­nau­kio 4, 00410 Hel­sin­ki

Kata­ja­mäen Keho­kor­jaa­mo, Tapion­ka­tu 4, 78850 Var­kaus ja Kes­ki­ta­lon­tie 69, 79680 Lah­na­lah­ti.

Väli­me­ren­hoi­dot, Käpy­tie 12, 79130 Lep­pä­vir­ta.